Załóżmy, że obawiasz się, że możesz mieć rzadką chorobę . Decydujesz się zrobić test. Poprawność wyników badań dla tej choroby jest na poziomie 99% (innymi słowy, jeśli masz chorobę , to test potwierdzi to z 99% prawdopodobieństwem , a jeśli nie masz, test również ujawni ten fakt z prawdopodobieństwem 99%). Załóżmy, że choroba ta występuje dość rzadko – statystycznie ma ją 1 na 10 000 osób.
Jeśli wynik Twojego testu okaże się pozytywny, jakie jest prawdopodobieństwo, że rzeczywiście masz tę chorobę?